Tillbaka till listan

VTI söker forskare – transporter och genus

Datum: 2016-04-14
Plats: Linköping
Typ: GenderJob

VTI söker forskare – transporter och genus

På enheten fokuserar vi på samhälls- och beteendevetenskaplig forskning om planerings- och beslutsprocesser som formar transporterna i samhället. Forskningen handlar också om tillgänglighet, mobilitet och olika trafikantgruppers värderingar och attityder till resande.

Tjänsten är placerad i Linköping.

Om tjänsten

Forskningen bygger på sociologiska- och genusvetenskapliga analyser av individers och gruppers mobilitet i förhållande till transportinfrastruktur och fysisk planering. Den har en tillämpad karaktär som anknyter till transportpolitiska mål som tillgänglighet och hållbart resande, med tydlig policyrelevans.

Tjänsten är inriktad mot den offentliga sektorns planeringsprocesser samt olika gruppers mobilitet, förankrad i sociologisk teoribildning kring ålder, genus, etnicitet och klass. Ett särskilt fokus ligger på sociala frågor och mobilitet kopplat till transportplanering.

Du kommer att formulera forskningsidéer och projekt samt genomföra, sammanställa och analysera framförallt kvalitativ data. Du är projektledare och ansvarar för allt från projektansökan, bemanning och genomförande till avrapportering och publicering. Ibland är du även projektmedarbetare i andras projekt. Din forskning förutsätts ha en stark internationell anknytning.

Din profil

Du har doktorsexamen med sociologisk och genusvetenskaplig inriktning av relevans för tjänsten. Erfarenhet från tvärvetenskapliga forskningsmiljöer är meriterande. Även förtrogenhet med intersektionella perspektiv på miljö- och transportforskning är meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver god förankring i sociologisk- och genusvetenskaplig teoribildning och metodik samt erfarenhet av att ha arbetat med forskning i projektledande ställning. Du ska ha dokumenterad och bred erfarenhet av arbete i flera forskningsprojekt på transportområdet av relevans för tjänsten.
Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder.

Forskningen sker ofta i samverkan med offentliga aktörer. Dokumenterad erfarenhet av arbete i offentlig sektor kopplat till transportplanering eller planering för hållbart resande är därför meriterande. Du ska ha förmåga att självständigt sammanställa, analysera och presentera forskningsmaterial till olika avnämare. God förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska är ett krav.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, intervjupersoner, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god samarbetsförmåga, projektledarerfarenhet och förmågan kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Åsa Aretun, 013-20 40 34. Fackliga representanter är Jenny Karlsson, Saco, och Thomas Lundberg, ST, som du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan som ska innehålla ett personligt brev, cv, betygskopior och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan "Forskare genus, dnr 2016/0244-3.1" och skicka den till VTI, Personalenheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se.