Tillbaka till listan

Vinnare och förlorare i ett digitaliserat Europa

Datum: 2019-05-06
Tid: 17:00-19:30
Plats: Helsingfors
Typ: Seminar

Vinnare och förlorare i ett digitaliserat Europa

Vinnare och förlorare i ett digitaliserat Europa – var blev feminismen?

Hur påverkar trakasserier på nätet kvinnors politiska och demokratiska deltagande? Hur kan EU skydda flickor och kvinnor från könsbaserade nättrakasserier? Hur kan vi ta tillvara kvinnors potential i IT-branschen?

Välkommen på Svenska Kvinnoförbundets tvåspråkiga (sve och eng) seminarium ”Vinnare och förlorare i ett digitaliserat Europa – var blev feminismen?” måndag 6.5.2019 kl. 17.00 i festsalen på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors. Anmäl dig senast fredagen den 3.5. via Lyyti: https://www.lyyti.in/kvinnis_eu-semi

Det är dags för ett digitaliseringens EU som tar jämställdhet på allvar. Seminariet lyfter hur vi kan identifiera trakasserier på nätet som en del av våldet mot kvinnor och en form av psykologiskt våld – hur kan vi förbättra det politiska och juridiska landskapet i EU?

Talare:

Inledning
Anna Jungner-Nordgren, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

"Democracy in a digital world. Time to end violence against women”
Asha Allen, Policy and Campaigns Officer på European Women's Lobby

”How does online harassment affect women's political participation?”
Eva Biaudet, riksdagsledamot (SFP) ordförande, Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Paneldebatt med Svenska Kvinnoförbundets EU-valskandidater

Publikfrågor

Lätt servering. Välkommen!

Arr. Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs