Tillbaka till listan

Vikarierande lektor i genusvetenskap

Datum: 2017-01-09
Plats: Uppsala
Arrangör: Uppsala universitet
Typ: GenderJob

Vikarierande lektor i genusvetenskap

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande kunskaper. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller tillägnat sig motsvarande ämnesmässiga djup och bredd, samt ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i genusvetenskap. Särskilt meriterande är dokumenterade erfarenheter av undervisning på utbildningar i speldesign/motsvarande.