Tillbaka till listan

Vikarierande biträdande universitetslektor i tema Genus

Datum: 2018-01-17
Plats: Linköping
Arrangör: Linköpings universitet
Typ: GenderJob

Vikarierande biträdande universitetslektor i tema Genus

Anställningen som biträdande universitetslektor i tema Genus är inriktad mot området genus, natur, kultur och miljöorienterad humaniora.

Inom ramen för anställningen utvecklas empiriska, metodologiska och teoretiska angreppssätt inom samtida feministisk och mer-än-mänsklig miljöorienterad humaniora. Feministisk miljöorienterad humaniora har långa rötter i exempelvis Rachel Carsons intervention om miljöförgiftning och dess effekter på natur, djur och människor. Idag är feministiska och mer-än-mänskliga perspektiv drivande inom det internationellt etablerade forskningsområdet miljöorienterad humaniora som adresserar globala, lokala och transnationella miljöutmaningar i relation till genus och sexualitet, hälsa och utrotning, ojämlikhet och mångfald. Ett starkt fokus är transdisciplinära angreppssätt på samhällsbehovet av nya berättelser och kulturella förhållningssätt som inkluderar olika aktörer och tar fasta på temporala skalor, historiskt, evolutionärt, geologiskt och för mer hållbara framtider. Samarbeten över nations- och disciplingränser är också karaktäristiskt.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området genus och miljöorienterad humaniora med inriktning mot kulturhistoria, post- eller antikoloniala studier, feministisk filosofi, medicinsk historia eller djur-människostudier är särskilt meriterande för anställningen.

Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet på en internationell nivå inom området genus och miljöorienterad humaniora, samt uppvisa dokumenterad skicklighet i genomförande av tvärvetenskaplig forskning och grundutbildning i ämnen som är relevanta för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning i ämnen som är relevanta för utbildningen är ett krav för anställningen.

Dokumenterad skicklighet från internationell forskningssamverkan är meriterande, liksom förmåga att organisera nationella och internationella samarbeten mellan forskare och med samhällsaktörer.