Tillbaka till listan

Vernissage: Interruptions / Friktioner

Datum: 2017-06-17 - 2017-10-15
Plats: Umeå
Arrangör: Kvinnohistoriskt museum
Typ: Cultural event

Vernissage: Interruptions / Friktioner

Cooper & Gorfers tillsynes stillsamma porträtt formas med fotografiet som utgångspunkt i de många lager av detaljer som utgör verken. Verken låter betraktaren ta del av historieskrivningar som sträcker sig bortom en första anblick och berättar något om det outtalade i bilden.

Cooper & Gorfer består av konstnärerna Sarah Cooper (USA, 1974) och Nina Gorfer (Österrike 1979). Cooper & Gorfer, vars samarbete startade 2006, lever och arbetar i Göteborg och Berlin. Deras arbete innefattar tydliga referenser till konsthistoria, myter och kulturarv.

Cooper & Gorfers verk har visats i flera soloutställningar både nationellt och internationellt. De har även publicerat böcker som exempelvis Interruptions (Thames & Hudson) till denna utställning.