Tillbaka till listan

Verksamhetsutvecklare, Utvecklingsenhet IFO

Datum: 2015-10-31
Plats: Borås
Arrangör: Borås stad
Typ: GenderJob

Verksamhetsutvecklare, Utvecklingsenhet IFO

Arbetsuppgifter: I uppdraget ingår övergripande samordning och strategisk utveckling av stadens processer i frågor som rör våld i nära relationer och våldspreventiva insatser. Ett prioriterat uppdrag kommer vara att arbeta med verksamhetsstöd utifrån definierade insatser inom området mäns våld mot kvinnor i länsstrategin för jämställdhetsintegrering, 'Jämställt Västra Götaland', som Borås Stad anslutit sig till. Som verksamhetsutvecklare är du också strategisk partner och kunskapsstöd till IFO-verksamhetens chefer och arbetar konsultativt på uppdrag av områdeschef. Tillsammans med kollegorna inom Utvecklingsenheten bidrar du även till
IFO-verksamhetens utveckling genom att identifiera strategiska utvecklingsområden inom angränsande områden i det sociala arbetet.

Kvalifikationer: För att bli lyckosam i rollen har du en akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller pedagogik, gärna med genusvetenskaplig inriktning. Du bör ha tidigare erfarenheter av arbete med strategisk utveckling, projektledning eller verksamhetsutveckling.