Tillbaka till listan

Verksamhetscontroller med ansvar för jämställdhetsfrågor, ekonomienheten, sektionen för verksamhetsstyrning, Solna

Datum: 2018-01-03
Plats: Solna
Arrangör: Skatteverket
Typ: GenderJob

Verksamhetscontroller med ansvar för jämställdhetsfrågor, ekonomienheten, sektionen för verksamhetsstyrning, Solna

Målet är att Skatteverket ska ge alla människor oavsett kön samma villkor och möjligheter i kontakten med myndigheten och att Skatteverket bidrar till det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I arbetet ingår att samordna och följa upp arbetet med Skatteverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering samt i övrigt stödja organisationen att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Du förväntas jobba intersektionellt så att också andra jämlikhetsaspekter integreras där det är relevant och möjligt. Utöver arbetet med jämställdhetsintegrering förväntas du också bidra i sektionens övriga processer utifrån din kompetens och erfarenhet. Arbetet innebär många och varierande kontakter, både internt och externt.