Tillbaka till listan

Verksamhetschef sökes till RFSL Stockholm

Datum: 2018-02-28
Plats: Stockholm
Arrangör: RFSL Stockholm
Typ: GenderJob

Verksamhetschef sökes till RFSL Stockholm

Fokus för verksamhetschefen kommer, vid sidan av projektverksamheten, framöver att ligga på utveckling – utveckling av medlemsverksamhet, kansliverksamhet och föreningsverksamhet. Det vill säga att analysera verksamheten och lyssna in vad medlemmar vill ha. Fokus kommer även ligga på att öka medlemsantalet. I början av 2018 flyttar kansliet till mindre lokaler och en utmaning blir således hur verksamheten för medlemmarna och kansliet ska organiseras.

Vi söker en person som har kunskap och erfarenhet av ekonomi, budget och HR-relaterade frågor. En erfaren chef som leder genom frihet under ansvar samt har förmågan att skapa en trygg arbetsmiljö med en förståelse för frågor som rör hot och säkerhet. I rollen förväntas verksamhetschefen kunna representera föreningen externt samt nätverka och bygga relationer, varför vi söker en person som även trivs i en sådan roll.

Är du RFSL Stockholms nästa verksamhetschef? I rekryteringen samarbetar föreningen med Novare Propell. Ansökan tas emot via www.novarepropell.se snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande. För frågor, vänligen kontakta Ebba Levin på ebba.levin@novarepropell.se eller Stéphanie Björklund på stephanie.bjorklund@novarepropell.se.

RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt deras anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

RFSL Stockholm bedriver politik- och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgrupperna olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och uppmärksammar Internationella dagen mot homo- och transfobi. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride och mycket mer.

RFSL Stockholm har cirka 2000 medlemmar och är Stockholms lokalförening inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas transpersoners och queeras rättigheter. rfslstockholm.se