Tillbaka till listan

Varför blir så få kvinnor docenter?

Datum: 2018-04-11
Tid: 15.15-17.00
Plats: Malmö
Arrangör: Genusvetenskapliga kollegiet, Malmö Universitet
Typ: Cultural event

Varför blir så få kvinnor docenter?

UKÄ:s senaste statistik (2017) visar att kvinnor än idag enbart utgör 27% av professorerna inom svenska universitet och högskolor. Det är också fortfarande så att även om fler kvinnor disputerar än män, är det färre kvinnor som blir docenter. Däremot är könsfördelningen betydligt jämnare när det gäller rektorer och förvaltningschefer. Varför råder dessa förhållanden? Varför är en administrativ karriär mer lättillgänglig inom akademin för kvinnor än en forskarkarriär? Kort sagt – vad händer efter festen?
Dessa frågor och andra kommer att diskuteras på paneldebatten!

Paneldeltagare från Malmö universitet är Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Rebecka Lettevall, dekan för Kultur och samhälle samt Catrine Andersson, forskare och lärare på Hälsa och samhälle.

Moderator är universitetslektor Paula Mulinari, Malmö universitet.

Debatten äger rum på Orkanen (nära centralstationen i Malmö) i sal D328.