Tillbaka till listan

Våldsprevention 2017 - Tillsammans för att stoppa mäns och killars våld

Datum: 2017-12-07 - 2017-12-08
Plats: Stockholm
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting
Typ: Conference

Våldsprevention 2017 - Tillsammans för att stoppa mäns och killars våld

Syftet med konferensen är att vi alla tillsammans ska kunna bidra till målsättningen om att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med genusperspektiv. Under konferensen presenteras olika perspektiv på, kunskap om och erfarenheter av att arbeta våldsförebyggande med ett genusperspektiv på såväl strategisk som praktisk nivå. Vi bjuder dessutom på möjlighet till erfarenhetsutbyte och framåtblickande från unga själva, professionella och politiker.

Sista anmälningsdag är 13 november 2017.