Tillbaka till listan

Våld i ungas vardag – hur förebygger vi det?

Datum: 2016-05-31
Tid: 08:30-16:00
Plats: Trollhättan
Typ: Conference

Våld i ungas vardag – hur förebygger vi det?

Målgrupper:
Konferensen vänder sig till politiker, andra beslutsfattare och personal
inom skola och förskola samt berörda myndigheter, kommuner och
civilsamhället.

Datum: tisdagen den 31 maj 2016
Tid: 8.30 – 16.00.
Kaffe och smörgås serveras från 8.00 i samband med registrering.
Vi bjuder på lunch.

Plats: Trollhättan
Lokal: Lilla NOVA Arena, Nohabgatan (mitt emot Primapraktiken)
Tillgänglighet: Inga trappor eller trösklar i lokalen samt
tillgänglighetsanpassad toalett och hörslinga.

Information och anmälan
Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/kalender/maj/Pages/315-konferens-om-valdspreventivt-arbete.aspx

Sista dag för anmälan är
20 maj. Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Utebliven
avanmälan debiteras med 500 kr.

Program
8.00-8.30 Kaffe och registrering
8.30 Monica Hansson, kommunalråd (S) Trollhättan hälsar
välkomna
8.40 Länsstyrelsen i Västra Götalands län inleder
9.00 Nätmobbning, näthat och nätkärlek: kunskap och strategier
för en bättre vardag på nätet. Elza Dunkels
10.00 Fika
10.30 Grupper, maskulinitet och våld. Lena Berg
12.00 Lunch
13.00 Våldsprevention som utgångspunkt i jämställdhetsarbete -
lärdomar från Frejaskolan. Karina Solax Stridh
14.00 Fika
14.30 Unga och våld i partnerrelationer. Helén Broo
15.15 Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete
med barn och unga. Maria Billinger
16.00 Dagen avslutas

För ytterligare information kontakta gärna:
Katarina Björkgren, katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se