Tillbaka till listan

Våld i ungas parrelationer

Datum: 2019-03-05
Tid: 10:30-16:00
Plats: Karlstad
Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
Typ: GenderFund

Våld i ungas parrelationer

Målgruppen för dagen är personal inom kommun, förtroendevalda, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, elevhälsa, landstinget, ideella organisationer och andra intresserade. Program för dagen 10.00 Kaffe och registrering 10.45 Inledning 11.00 Brott i nära relationer bland unga - Sofia Axelsson, utredare vid Brå (Brottsförebyggande rådet) 12.00 Lunch 13.00 Våld i ungas parrelationer - Mikis Kanakaris, Verksamhetsutvecklare på Stiftelsen 1000 Möjligheter. VAR: CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad KOSTNAD: 500 kr/person: I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Anmälan är bindande men kan överlåtas, utebliven närvaro debiteras fullt. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 feb 2019