Tillbaka till listan

Utvecklingsledare inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Datum: 2016-06-10
Plats: Jönköping
Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Typ: GenderJob

Utvecklingsledare inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor

ARBETSUPPGIFTER
- Kartlägga, bedöma och följa utvecklingen på regional nivå
- Lämna yttrande till Socialstyrelsen om bland annat den regionala utvecklingen.
- Ansvara för kompetensstöd till kommunerna och ideella/idéburna organisationer
- Planera och genomföra kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten
- Främja kommunövergripande insatser
- Ansvara för att kunskap och erfarenheter samlas och sprids på lokal nivå samt följa upp
- Samverka med Socialstyrelsen och regionala aktörer i länet
- Ansvara för aktivitetsplanering och uppföljning
- Delta vid nationella utbildningstillfällen och i nationella nätverk.
- Samordna regionala nätverk

Du kommer att arbeta nära Länsstyrelsens utvecklingsledare mot mäns våld mot kvinnor och särskilt sakkunnig i jämställdhet. Övriga kontaktytor förutom Socialstyrelsen, kommunerna och ideella/idéburna organisationer kommer exempelvis att vara Region Jönköpings län, Polisen, Migrationsverket och Åklagarkammaren.