Tillbaka till listan

Utvecklingsledare inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Datum: 2016-07-01
Plats: Härnösand
Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
Typ: GenderJob

Utvecklingsledare inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Uppdraget är en del av den nationella jämställdhetspolitiken, med det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I arbetsuppgifterna ingår att ge regionalt kompetensstöd och metod/processtöd till kommuner och ideella/idéburna föreningar och stiftelser för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Uppdraget omfattar också att stödja samordningen i länet av insatser från t.ex. socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsende och organisationer inom det civila samhället som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.