Tillbaka till listan

Utvecklingsinriktad och innovativ teamledare sökes till team mot våld i nära relationer

Datum: 2016-08-28
Plats: Västerås
Arrangör: Västerås stad
Typ: GenderJob

Utvecklingsinriktad och innovativ teamledare sökes till team mot våld i nära relationer

Som teamledare blir ditt huvudsakliga ansvar att utifrån ett konsultativt förhållningssätt vägleda socialsekreterare, fördela arbetet inom ditt team och vid behov på enheten. Du ingår i enhetens ledningsgrupp.

Som teamledare kommer du b.la. att arbeta med:

• Att delta och driva det interna förändrings- och utvecklingsarbetet i syfte att effektivisera, förändra och utveckla verksamheten/metoder.
• Att tillsammans med medarbetare och övriga teamledare driva ett systematiskt kvalitetsarbete vad gäller delaktighet, gott bemötande, rättsäkerhet och en god tillgänglighet utifrån verksamhetens grunduppdrag.
• Att vara drivande i att samverkan kommer till stånd och arbeta över gränserna med den enskildes behov i centrum.
• Att ansvara för att introducera nyanställda medarbetare.

Beroende på din kompetens och dina individuella utvecklingsmål kommer du att erbjudas olika former av interna och externa utbildningar. I tjänsten har du också tillgång till kontinuerlig intern vägledning och som ny i rollen kommer du få en mentor som lotsar dig in i rollen och dina arbetsuppgifter.