Tillbaka till listan

Utredare till Brott i nära relation

Datum: 2016-08-31
Plats: Stockholm
Typ: GenderJob

Utredare till Brott i nära relation

Vid vuxengrupperna utreds brott i nära relation med övervägande vuxna parter över 18 år. Grupperna handlägger allt ifrån ofredande till grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott. Vardera sex grupper leds av en gruppchef och jobbar i tätt samarbete med våra respektive åklagarkammare, som har åklagare på plats i våra lokaler förutbestämda dagar varje vecka för snabba dragningar och beslut.


Barngrupperna handlägger förundersökningar rörande alla typer av brott mot barn under 18 år, företrädesvis brott i nära relation och sexualbrott men också specifika barnförhör kopplade till andra typer av brott som kräver särskild barnförhörskompetens. Utredningsarbetet innefattar omfattande samverkan med bl.a. socialtjänsten, barnmedicin, barnpsykiatri och skolor. Möjligheten finns att få universitetsutbildning i utrednings- och intervjumetodik rörande barn och ungdomar. Kontinuerlig handledning erbjuds.