Tillbaka till listan

Utredare med inriktning på statsbidrag

Datum: 2019-08-11
Plats: Göteborg
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Utredare med inriktning på statsbidrag

Som utredare med inriktning på statsbidrag är du en del av avdelningen stöd och samordning. Du ingår i en mindre arbetsgrupp som ansvarar för myndighetens uppdrag att fördela förordningsstyrda statsbidrag. Du arbetar i ett team med utredare.

En stor del av arbetet handlar om att arbeta fram processer, rutiner och arbetssätt kopplat till underlaget. I det ingår att utreda ansökningar om statsbidrag, göra kvalificerade bedömningar, utvärderingar, bedöma och granska projekt, förbereda handlingar inför beslut, följa upp och utvärdera myndighetens uppdrag. I arbetet ingår också löpande kontakter med bidragsmottagare samt att planera, genomföra och följa upp nätverksträffar och annat stöd till bidragsmottagare.