Tillbaka till listan

Utredare med inriktning Istanbulkonventionen

Datum: 2020-02-14
Plats: ANGERED
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Utredare med inriktning Istanbulkonventionen

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Du kommer att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret mot prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har i sitt regleringsbrev fått ett särskilt uppdrag gällande Istanbulkonventionen, därmed ska myndigheten verka för kännedom bland kommuner, regioner och berörda statliga myndigheter om Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av konventionen. Myndigheten ska vidare samla in och sprida goda exempel på verksamheter på lokal och regional nivå som svarar mot Europarådets rekommendationer. Du kommer att arbeta särskilt med denna uppgift, även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Arbetsuppgifter:

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. I arbetet kan även vissa internationella kontakter och möten förekomma.

Du förväntas att leda och hålla i större samlingar och möten samt att leda och driva processer och samverka med externa parter.

I dina arbetsuppgifter förväntas du även kunna skriva och producera större mängder text till exempel del- och slutrapporter.

Vi ser att du som söker tjänsten har:

-relevant utbildning på högskolenivå
-god kännedom om svensk jämställdhetspolitik och kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
-kunskap om Istanbulkonventionen specifikt
-du har erfarenhet av att arbeta strategiskt, projektinriktat och självständigt
-du har god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar
-du har god analytisk och pedagogisk förmåga
-du har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:

-erfarenhet från arbete på myndighet.
-erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang på strategisk nivå, gärna inom EU och eller FN-systemet.
-erfarenhet av att ha arbetat med Istanbulkonventionen i tidigare sammanhang, till exempel utbildat inom området.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Som person är du driven, uthållig och resultatinriktad. Du är även flexibel och är bra på att samarbeta med andra.

Läs mer och ansök via Jämställdhetsmyndighetens webbplats.