Tillbaka till listan

Utredare med inriktning barnrätt

Datum: 2019-08-11
Plats: Göteborg
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Utredare med inriktning barnrätt

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att säkerställa att barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv tas till vara.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten. Du förväntas att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. I arbetsuppgifterna ingår att skriva remissvar, del -och slutrapporter.