Tillbaka till listan

Utredare med forskarkompetens

Datum: 2016-04-14
Plats: Stockholm
Typ: GenderJob

Utredare med forskarkompetens

DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. DO kommer att flytta till nya lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Inflyttning beräknas från den 1 november 2016 till 31 december 2016.

Analysenheten
I enhetens uppdrag ingår att ansvara för analyser av anmälningar och att genomföra omvärldsanalys och bevakning. Vi följer forskning om lika rättigheter och diskriminering, genomför följeforskning och tar fram metoder för implementering av diskrimineringslagstiftningen. Vidare ingår strategisk kunskapshantering tillsammans med samordning och ansvar för innehållet i myndighetens publikationsserie i enheten uppdrag. Vi producerar kunskap inom DO:s uppdrag, ansvarar för myndighetens utbildningskoncept och deltar i utbildningar. Vi ansvarar också för att sprida analysresultat.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att, såväl tillsammans med andra utredare som på egen hand, utveckla myndighetens analysarbete för att synliggöra diskriminering. Det innebär bland annat att genomföra analyser av anmälningar, ta fram kunskapssammanställningar och författa målgruppsanpassade analysrapporter samt utföra följeforskning på DO:s tillsynsarbete. Du kommer också att arbeta redaktionellt med myndighetens publikationer samt bistå vid myndighetens interna klarspråksarbete. I arbetet igår även omvärldsbevakning inom diskrimineringsforskningen samt samverka med och bevaka forskningsnätverk. Du kommer också att delta i andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
Kravprofil

Vi söker dig med
doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller annat relevant ämnesområde
goda kunskaper och erfarenhet av analyserbete utifrån såväl kvalitativa och kvantitativa metoder
erfarenhet av att publicera sig
vana att arbeta interdisciplinärt
dokumenterad kunskap om diskriminering och/eller om mänskliga rättigheter
god förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift
stor vana att skriftligt och muntligt presentera forskningsresultat för olika målgrupper
Du ska ha förmåga att
beskriva komplexa frågor på ett enkelt sätt
samarbeta och skapa goda relationer och vara prestigelös
kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
analysera och problematisera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar utifrån myndighetens prioriteringar
vara lösningsinriktad och arbeta både självständigt och i grupp
ha förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter
Meriterande
erfarenhet av följeforskning
kunskap om implementering av lagstiftning
erfarenhet av att arbeta inom annan statlig myndighet än universitet och högskola
högskolepoäng inom pedagogik
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde omgående om så är möjligt.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktperson är chef Christina Johnsson eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 april 2016 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2016/103.