Tillbaka till listan

Utredare inom prostitution och människohandel inriktning barnkompetens

Datum: 2020-02-14
Plats: ANGERED
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Utredare inom prostitution och människohandel inriktning barnkompetens

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Du kommer att arbeta på avdelnigen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att säkerställa att barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv tas till vara inom arbetet mot prostitution och människohandel.

Arbetsuppgifter:

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organistaioner. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten. Du förväntas även att leda och hålla i störe samlingar och möten. I arbetet ingår också att leda och driva processer samt samverka med externa parter.

Du förväntas också kunna skriva och producera större mängder text t.ex. remissvar, del-och slutrapporter.

Vi ser att du som söker tjänsten har:

-relevant utbildning på högskolenivå
god kännedom om svensk jämställdhetspolitik
-dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat mot prostitution och människohandel
-kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
-särskild erfarenhet av arbete med barn och unga som lever i utsatthet
-erfarenhet av att arbeta strategiskt, projektinriktat och självständigt
-god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar
god analytisk och pedagogisk förmåga
-god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:

-erfarenhet från arbete på myndighet
-erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang på strategisk nivå, gärna inom EU och eller FN-systemet
-praktisk erfarenhet av att ha arbetet inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, prostitution och människohandel.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har god förmåga strukturera ditt arbete och är bra på att samarbeta. Du är även uthållig och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.