Tillbaka till listan

Utlysning: två doktorander i genusvetenskap

Datum: 2016-10-15
Plats: Stockholm
Arrangör: Stockholms universitet
Typ: GenderJob

Utlysning: två doktorander i genusvetenskap

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) är en institution inom Humanistiska fakulteten med ca 70 anställda och ca 600 studenter per läsår.

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält, vars undervisning och forskning rymmer olika discipliner, teorier och metoder grundade på flera decenniers feministisk forskning. Här studeras betydelsen av kön som social och kulturell företeelse, dvs. genus, i relation till andra relevanta maktfaktorer som klass, sexualitet, ålder och etnicitet, och genusvetenskap fungerar i dag som ett samlingsnamn för flera inriktningar, som exempelvis maskulinitetsstudier, intersektionalitetsforskning, queerteoretiska, cripteoretiska och postkoloniala studier, samt jämställdhetsforskning.

Vid Stockholms universitet är forskningsprofilen inriktad mot genusvetenskapliga kulturstudier, och vi arbetar med ett brett textbegrepp som inkluderar såväl levd erfarenhet som text i snävare bemärkelse – dvs. talade och skrivna ord, bilder, musik, stil. Centralt är ett intresse för texternas politiska, ekonomiska och samhälleliga kontexter, och ett fokus på hur olika aspekter av makt här upprätthålls, manifesteras och ifrågasätts.

Som doktorand vid Humanistiska fakulteten har du möjlighet att delta i fakultetens forskarskola, vars teman och kurser är präglade av mångvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten. Här har du även chansen att höja kvaliteten i din utbildning genom det utbyte som gemenskapen med doktorander från andra ämnen och institutioner erbjuder.