Tillbaka till listan

Utlysning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö år 2015

Datum: 2015-10-12
Plats: Umeå
Arrangör: Umeå centrum för genusstudier - Umeå universitet
Typ: GenderFund

Utlysning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö år 2015

År 2015 är sista året för utdelning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö. Efter förslag från forskargruppen Genus-stark forskningsmiljö har föreståndaren för Umeå centrum för genusstudier beslutat om följande samlade utlysning:
1. Medel för workshops kring idéutveckling, teori/metod
2. Medel för skrivarinternat (artiklar, bokkapitel eller forskningsansökningar)

En närmare beskrivning av kravprofil för respektive ansökan ges i bilaga
Sista ansökningsdag 12 oktober 2015.
Medlen ska vara förbrukade senast 30 juni 2016 och rapporteras senast 1 oktober 2016.
Ansökningarna bereds av forskarkollegiet för Stark forskningsmiljö och medelstilldelning beslutas av föreståndare vid UCGS.