Tillbaka till listan

Universitetslektor i statsvetenskap, inriktning offentlig förvaltning

Datum: 2017-06-23
Plats: Östersund
Arrangör: Mittuniversitetet
Typ: GenderJob

Universitetslektor i statsvetenskap, inriktning offentlig förvaltning

Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Förvaltningsjuridiska programmet. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer, samt forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§) och har erfarenheter av undervisning och forskning inom offentlig förvaltning.