Tillbaka till listan

Universitetslektor i statsvetenskap

Datum: 2017-06-23
Plats: Sundsvall
Arrangör: Mittuniversitetet
Typ: GenderJob

Universitetslektor i statsvetenskap

Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag.

Behörighet: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).