Tillbaka till listan

Universitetslektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet

Datum: 2016-01-31
Plats: Växjö
Typ: GenderJob

Universitetslektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnesområde
Genusvetenskap

Placeringsort tillsvidare
Växjö

Anställningens omfattning och form
Heltid, tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Eftersom ämnet är i en uppbyggnadsfas blir ett viktigt inslag i anställningen att aktivt leda och delta i arbetet med att utveckla ämnets utbildning och forskningsmiljö.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

För behörighet till denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i genusvetenskap eller motsvarande vetenskaplig ämneskompetens förvärvad inom eller utom landet. Det krävs även dokumenterad vetenskaplig skicklighet, dokumenterad samarbetsförmåga och dokumenterad pedagogisk skicklighet samt dokumenterat goda kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För anställningen krävs dessutom genomgången behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper*

*Kan tillhandahållas av Linnéuniversitetet vid anställning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Meriterande i övrigt är bred erfarenhet av undervisning inom genusvetenskap.

Kontaktpersoner
Prefekt: Per Dannefjord, per.dannefjord@lnu.se, 0470-70 82 24
Personalkonsult: Helena Birath, helena.birath@lnu.se, 0480-44 73 81

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2016.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken bilagor till höger. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.