Tillbaka till listan

Universitetslektor i genusvetenskap

Datum: 2019-11-10
Plats: Örebro
Arrangör: Örebro universitet
Typ: GenderJob

Universitetslektor i genusvetenskap

Vid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer inklusive forskarutbildning. Genusvetenskap ger fristående kurser på grundnivå, kurser för inresande studenter samt forskarutbildningskurser, och bidrar därtill till undervisning i ett antal andra ämnen (sociologi, statsvetenskap, socialt arbete, medicin och teknik) Forskningen och forskarutbildningen i genusvetenskap bedrivs inom ramen för en vidare mångvetenskaplig miljö med stark internationell orientering, Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) samt GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies. Forskning i genusvetenskap bedrivs huvudsakligen inom områdena feministisk teori, genus och organisationer, genus i vetenskap och kunskapsproduktion, föräldraskap, identitetsprocesser, jämställdhets­­politik, kritisk mansforskning, kön och våld, sexualitet och kärlek, samt politik och policy.

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning på grundläggande nivå inom genusvetenskap samt handledning, examination och administration. Inom anställningen kan även viss undervisning inom sociologiämnet komma att ingå.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom genusvetenskap, andra närliggande samhällsvetenskapliga ämnen och då med erfarenhet av undervisning/forskning med en tydlig genusvetenskaplig inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Läs hela annonsen på Örebro universitets hemsida. Sista ansökningsdag är 10 november.