Tillbaka till listan

Universitetslektor i genusvetenskap

Datum: 2018-04-08
Plats: Karlstad
Arrangör: Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier
Typ: GenderJob

Universitetslektor i genusvetenskap

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i genusvetenskap inklusive kursansvar och ansvar för kursutveckling på grundnivå, avancerad nivå och undervisning i genusvetenskapliga uppdragsutbildningar. Det ingår också att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Centralt undervisningsområde är kritisk jämställdhetsforskning med inriktning på jämställdhet och likabehandling i arbetslivet. Du förväntas undervisa både på campus och på distans, på svenska och engelska och att delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.
Metodutveckling för tillämpad genusforskning i samarbete med forskarkollegiet och i dialog med forskarsamhället nationellt och internationellt. Du förväntas att arbeta aktivt med projektförslag och ansökningar till externa finansiärer