Tillbaka till listan

Universitetslektor i genusvetenskap

Datum: 2017-06-07
Plats: Umeå
Arrangör: Umeå universitet
Typ: GenderJob

Universitetslektor i genusvetenskap

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att, inom ramen för forskarskolans internatverksamhet, leda och utveckla löpande seminarieverksamhet på forskarutbildningsnivå. Här får denna anställning en nyckelroll. Vidare består arbetsuppgifterna av övergripande kursutvecklings- och kursplaneansvar, utarbetande av skräddarsydda kurser i nära samarbete med doktorander och kollegor, planering och utveckling av en guide som samlar erfarenheter och tips som genererats ur forskarskolans arbete under 15 år samt deltagande och ledning i olika mötesfora. Det ingår även uppgifter i pågående internationella och nationella utvecklingsarbeten avseende utbildning och forskning, att vara miljöbyggande och ansvarig för samverkansfrågor samt att delta i skilda samverkansuppdrag.