Tillbaka till listan

Universitetslektor i genusvetenskap

Datum: 2016-04-04
Plats: Stockholm
Arrangör: Stockholms universitet
Typ: GenderJob

Universitetslektor i genusvetenskap

Arbetsuppgifter:

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå. Befattningen har en kulturvetenskaplig profil med en humanistisk eller samhällsvetenskaplig inriktning på genusfrågor. I arbetsuppgifterna ingår, förutom undervisningen, även egen forskning, forskningsinitiering, samt aktivt deltagande i utveckling och internationalisering av ämnesmiljön. Ledningsuppdrag kan ingå i arbetsuppgifterna. Den som anställs ska aktivt verka för att bidra till extern finansiering av forskningen.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den som inte avlagt doktorsexamen i genusvetenskap måste kunna visa att motsvarande genusvetenskaplig kompetens tillägnats. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom förtrogenhet med genusvetenskapens djup och bredd, förvärvad genom egen forskning med kulturvetenskapligt fokus.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterade erfarenheter av att ha undervisat på grund-, avancerad och forskarnivå i ämnet genusvetenskap samt dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha dokumenterad god förmåga att samarbeta, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökande förutsätts behärska svenska väl i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder:

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt fästs vid förtrogenhet med genusvetenskaplig forskningstradition och dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och undervisning, liksom dokumenterad erfarenhet av att forska och undervisa om specifikt kulturvetenskapliga spörsmål med genusinriktning.

Stor vikt fästs vid dokumenterad administrativ skicklighet och ledarförmåga, dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete inom genusforskning, dokumenterad förmåga att erhålla externa medel, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning:

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren.

Övriga upplysningar:

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Ansökan:

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: http://www.su.se/om-oss/lediga-anställningar/anvisningar-sökande