Tillbaka till listan

Universitetslärare i genusvetenskap

Datum: 2016-09-19
Plats: Åbo
Arrangör: Åbo Akademi
Typ: GenderJob

Universitetslärare i genusvetenskap

Universitetslärarens arbetsuppgifter består i första hand av undervisning och därtill hörande administration. Universitetsläraren bereds möjlighet att forska högst 1/3 av arbetstiden.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att delta i undervisning, handledning och granskning av lärdomsprov på grund- och magisternivå, att vara egenlärare för studenter på kandidatnivå och att utveckla ämnets utbildning och forskning. Universitetsläraren fungerar som medlem i lärarteamet såväl inom ämnet som vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi med uppgifter som gagnar hela utbildningslinjen i enlighet med utbildningslinjens övergripande undervisningsansvar.

Genusvetenskapens profil är internationell, med både svensk- och engelskspråkig undervisning och forskningssamarbeten. Universitetsläraren ska samverka med lärare och forskare nationellt och internationellt och delta i den pedagogiska utvecklingen på området samt bedriva genusvetenskapligt relevant forskning, gärna i anknytning till minoritetsprofilen.

Universitetsläraren omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1600 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.