Tillbaka till listan

Universitetsbibliotekarie till KvinnSam

Datum: 2017-06-06
Plats: Göteborg
Arrangör: Kvinnsam
Typ: GenderJob

Universitetsbibliotekarie till KvinnSam

Du ingår i teamet KvinnSam som arbetar med att bevaka och indexera litteratur om genusfrågor, samla och förteckna kvinnohistoriskt material samt ge nationell referensservice. KvinnSam producerar flera databaser och har ett växande kvinnohistoriskt arkiv. I verksamheten ingår att undervisa och handleda studenter och forskare. En annan viktig del av arbetet är att driva och medverka i olika utvecklingsprojekt nationellt och internationellt samt medverka i olika nätverk.

Du deltar aktivt både i det löpande arbetet och i arbetet med att utveckla verksamheten, servicen och tjänsterna. Du kommer också att arbeta i bibliotekets kombinerade låne- och informationsdisk. Kvälls- och lördagstjänstgöring förekommer.