Tillbaka till listan

Två socialsekreterare/familjebehandlare - våld i nära relationer

Datum: 2016-08-31
Plats: Mölndal
Arrangör: Mölndals stad
Typ: GenderJob

Två socialsekreterare/familjebehandlare - våld i nära relationer

Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla arbetet med våld i nära relationer. Teamet som arbetar med just dessa frågor består av sex medarbetare. Vårt uppdrag handlar om att ge stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och män. Det handlar också om att stödja de som utsätter sin partner för våld att kunna hitta alternativ till våldet och att ge redskap att sluta med våldet. Du kommer att arbeta med föräldrastöd till våldsutsatta samt med enskilt krisstöd till barn bl.a. enligt den s.k. ”Trappanmodellen”. I arbetet ingår också att leda gruppverksamhet för kvinnor och barn som har upplevt våld samt att utbilda/handleda övrig personal inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen om våld i nära relationer.