Tillbaka till listan

Två forskare i genushistoria

Datum: 2016-11-17
Plats: Uppsala
Arrangör: Uppsala universitet
Typ: GenderJob

Två forskare i genushistoria

Arbetsuppgifter: Att i nära samarbete med projektets övriga medlemmar insamla och analysera material av intresse för projektets frågeställningar samt registrera materialet i databasen GaW. Dessa arbetsuppgifter beräknas uppta ca 75 % av arbetstiden. Till detta kommer att delta aktivt vid projektmöten och projektinternat; att i anslutning till projektets frågeställningar skriva en eller två artiklar på basis av databasen GaW, antingen individuellt eller tillsammans med andra projektmedarbetare; att handleda en grundstudent per termin.