Tillbaka till listan

Tredagarskurs i Malmö om våld i nära relationer

Datum: 2020-12-02
Plats: Malmö
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten och Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Typ: Course

Tredagarskurs i Malmö om våld i nära relationer

2 - 3 december 2020 samt 21 januari 2021

Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Kurserna, som är kostnadsfria, riktar sig till studierektorer, programansvariga samt lärare vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Mer information om kursinnehåll och anmälan kommer inom kort att ges på Jämställdhetsmyndighetens webb och i sociala medier.