Tillbaka till listan

The Case for Coercion – And How to Make that Coercion Legitimate - Lecture with Jane Mansbridge

Datum: 2015-12-02
Tid: 13:00-15:00
Plats: Göteborg
Arrangör: Göteborgs universitet
Typ: Lecture

The Case for Coercion – And How to Make that Coercion Legitimate - Lecture with Jane Mansbridge

Välkommen till den andra Jörgen Westerståhl Lecture med Jane Mansbridge, Adams Professor of Political Leadership and Democratic Values, Harvard University.

En av statsvetenskapens grundfrågor handlar om hur människor på ett bra sätt ska kunna styra sig själva. För att lösa gemensamma problem i samhället behövs ofta ett visst inslag av tvång. I sitt föredrag kommer Jane Mansbridge att diskutera vad som är normativt godtagbart tvång och hur tvång kan göras legitimt.

Jane Mansbridge är en av vår tids största demokratiforskare. Hennes forskning spänner över ett stort fält som inkluderar demokrati, deliberation och aktivism men också genusfrågor och statsvetenskapens grunder. 2012-2013 var hon president för American Political Science Association. Några av hennes mest inflytelserika böcker är Beyond Adversary Democracy och Beyond Self-Interest.

Jane Mansbridge kommer att hålla sitt föredrag på engelska.

Inbjudna är forskare, studenter, alumner och allmänhet som är intresserade av demokratifrågor. Föredraget är kostnadsfritt. Du anmäler dig här, senast den 25 november:http://bit.ly/1l3m7Es

Välomna till Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19.