Tillbaka till listan

Strategutbildning i jämställdhetsintegrering

Datum: 2016-03-15
Plats: Stockholm
Typ: Course

Strategutbildning i jämställdhetsintegrering

Vi vill ge dig verktyg för att kunna:
» vara konkret
» göra rätt saker och koppla arbetet till organisationens uppdrag
» få till en långsiktighet i arbetet

Målgrupp: Jämställdhetsstrateger i kommuner, landsting och myndigheter, HR-ansvariga, chefer och andra verksamhetsutvecklare. Utbildningen passar både dig som är helt ny och dig som har arbetat ett tag med frågan. Vi kommer att anpassa utbildningen utifrån målgruppen, vi har t ex möjlighet att undervisa i två grupper, det vill säga utifrån kunskapsnivå.

Max 20 deltagare.

Förkunskaper: du har ett uppdrag att jämställdhets/jämlikhetsintegrera i organisationen

Innehåll/upplägg: Utbildningen syftar till att du kan leda och organisera arbetet med jämställdhetsintegrering i organisationen samt att du under tiden kan arbeta med ert ordinarie arbete under utbildningen och få feedback på det. Här följer förslag på innehåll men observera vi kommer att anpassa utbildningen utifrån dina behov genom att ni får möjlighet att berätta om just era behov innan utbildningen och vid första tillfället.

Träff 1: 20 maj 2016, 09:30 – 16:30

Mål: vad förutsätter jämställdhetsintegrering i praktiken med fokus på vad, hur och varför, kunskap om styrdokument och mål.

Träff 2: 13 juni 2016, 09:30 – 16:30

Mål: att välja “rätt” kartläggningsmetod och hur den genomförs och presenteras.

Träff 3: 29 augusti 2016, 09:30 – 16:30

Mål: kunna analysera kartläggningar och få en förståelse för resultatet så det leder till nya mål och åtgärder. Förståelse för målkonflikter, horisontella mål och normer. Kunskap om skillnad av styrning av MR, diskrimineringslagen, politikområden som till exempel jämställdhet och integration.

Träff 4: 7 0ktober 09:30 – 16:30

Mål: verktyg för systematiskt förbättringsarbete samt uppföljningsverktyg.

Träff 5: 18 november 09:30 – 16:30

Mål: att organisera systematiskt integreringsarbete och handleda och stödja andra i arbetet.

Övergripande mål för utbildningen: efter utbildning har deltagarna kunskap för att leda och organisera arbetet med jämställdhetsintegrering i verksamheten. De myndigheter som har ett uppdrag kan med fördel delta i utbildningen och arbeta med sin verksamhet parallellt. Vi lär och gör.

FAKTA
Plats:
Alma Folkhögskola, Liljeholmen

Datum:
20 maj, 13 juni, 29 augusti, 7 oktober, 18 november 2016.

Kostnad:
16 800 kr + moms / deltagare, inkl fika och lunch

Anmälan och praktisk information:
Senast den 15 mars till cecilia.bryggman.alma@folkbildning.net, telefon 072-158 41 26

För mer information:
Katarina Olsson, telefon 070-853 33 29 eller Ulrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se