Tillbaka till listan

Strateg med särskilt fokus på jämställdhet

Datum: 2017-02-06
Plats: Östersund
Arrangör: Östersunds kommun
Typ: GenderJob

Strateg med särskilt fokus på jämställdhet

Utvecklingsenhetens främsta uppgifter är kopplade till kommunledningsförvaltningens strategiska utvecklings- och tillväxtarbete. För att vi ska kunna skapa ett ännu mer attraktivt Östersund behöver vi tillsammans skapa hållbar tillväxt. Tillväxten ska ha sin utgångspunkt i kommunens övergripande politiska vision: "Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund".

Östersunds kommunfullmäktige har beslutat att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter med utgångspunkt i Sveriges kommuners och landstings arbete kring jämställdhetsintegrering. Jämställdhet innebär rättvisa, demokrati och delaktighet. Det nationella målet för jämställdhet lyder "Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv". Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Makten att forma sitt eget liv innebär att både kvinnor och män kan påverka den service kommunen erbjuder. Kön får inte vara en faktor som avgör tillgång och kvalitén på service och tjänster.


Exempel på arbetsuppgifter:
* Delta i frågor som berör det strategiska tillväxt- och utvecklingsarbetet i kommunen
* Starta och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering
* Delta i arbetet för ett socialt hållbart Östersund
* Förvaltningsöverskridande kontakter och samarbeten
* Omvärldsbevakning och att vara en strategisk länk till den regionala och nationella nivån när det gäller jämställdhet