Tillbaka till listan

Sollentuna kvinnojour söker verksamhetschef

Datum: 2016-08-15
Plats: Sollentuna
Arrangör: Sollentuna kvinnojour
Typ: GenderJob

Sollentuna kvinnojour söker verksamhetschef

Sollentuna kvinnojour är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden och som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I föreningens uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och medföljande barn samt att informera om våld i nära relation och driva opinion i frågor som rör kvinnojourens målgrupp. Kvinnojouren driver ett skyddat boende som utför uppdrag i enlighet med SoL, samt en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor får stöd och rådgivningssamtal. Jouren har tre anställda och ett trettiotal aktiva volontärer. Sollentuna kvinnojour drivs ytterst av en ideell styrelse.


Vår verksamhetschef går vidare till nytt jobb och därför söker Sollentuna kvinnojour en ny person som kan leda arbetet på jouren.

Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att:

Personalansvar
Arbetsstyrning och ledning (handleda personalen i det dagliga arbetet)
Samarbeta med styrelse
Representera Sollentuna kvinnojour internt och externt
Administrativa uppgifter, såsom upprätta ansökningar om medel, rutiner och ha övergripande kontroll på föreningens ekonomi.