Tillbaka till listan

Socialsekreterare för våldsutsatta samt våldsutövare

Datum: 2017-02-20
Plats: Nacka
Arrangör: Nacka kommun
Typ: GenderJob

Socialsekreterare för våldsutsatta samt våldsutövare

I uppdraget kommer du också att bedöma, utreda och följa upp personer som utövar våld i nära relation inom familjer där det finns barn. Samarbete med kollegor inom mottagningsgruppen och andra grupper är en viktig del för att verka för en helhetssyn på familjen. Arbetet kommer bedrivas i team så att både barnens behov och de vuxnas beaktas. För att undvika byte av socialsekreterare inom myndigheten kommer samma handläggare att följa den våldsutsatta eller våldsutövaren under den tid som hen är aktuell för stöd gällande våldet. Ett samarbete sker med våra utförare där insatser både kan ges både förebyggande och som ett biståndsbeslut.