Tillbaka till listan

Socialsekreterare Familjefrid

Datum: 2016-07-03
Plats: Stockholm
Arrangör: Stockholms stad
Typ: GenderJob

Socialsekreterare Familjefrid

Dokumentation är en viktig del av ditt arbete.
Specifikt i detta arbete ingår bl.a. följande:
- Utreda skydd- och stödbehov på kort och lång sikt
- Genomföra motiverande samtal, cirka 4- 10 samtal
- Råd & stöd 1-3 samtal då utredning inte inletts
- Besluta om skyddade boenden
- Besluta om jourlägenheter
- Samverka internt och externt
- Omvärldsbevakning
- Intern och extern information om familjefrid
- Handledning internt kring familjefrid
- Viss utbildning internt