Tillbaka till listan

Sju HR-Specialister inom området jämställdhet, likabehandling och mångfald sökes

Datum: 2016-06-19
Plats: Stockholm
Arrangör: Polismyndigheten
Typ: GenderJob

Sju HR-Specialister inom området jämställdhet, likabehandling och mångfald sökes

Arbetsuppgifter:
Ta fram en handlingsplan inom likabehandling för 2017-2019 samt att ta fram aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen.

I arbetsuppgifterna ingår att:
• Driva, utveckla och stötta myndighetens likabehandlingsarbete
• Arbeta strategiskt utifrån framtagna handlingsplaner
• Följa upp arbetet, svara på yttranden och rapportera till uppdragsgivare
(Departement m.fl.)
• Vara sakkunnig inom likabehandling, jämställdhet och mångfald när det gäller
HR-processer (rekrytering, förebyggande arbete mot diskriminering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap)
• Svara på frågor från media och allmänhet, antingen själv eller genom underlag t.ex. chefer.
• Vara föredragande för beslutsfattare och ledningsgrupper.