Tillbaka till listan

Seniorkonsulent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Datum: 2016-06-08
Plats: Oslo
Typ: GenderJob

Seniorkonsulent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen

Utvikling av en ny informasjons- og formidlingsstrategi.
Mediekontakt.
Redaktøransvar for ulike kommunikasjonsplattformer.
Redigering av informasjonsmateriell.
Planlegging og gjennomføring av senterets konferanser og seminarer.
Koordinator for STKs ulike nasjonale og internasjonale faglige nettverk.
Andre løpende administrative oppgaver.


Kvalifikasjoner

Det kreves:

Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende mastergrad eller høyere. Dokumenteret relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
God kjennskap til kjønnsforskning, kombinert med kompetanse innenfor forskningsformidling.
Digital kompetanse med erfaring fra arbeid med ulike plattformer.
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
Det er ønskelig med:

Erfaring med å arrangere konferanser o.l.
Erfaring med innsalg til media.
Systemkompetanse og erfaring med ulike administrative systemer.


Personlige egenskaper

Evne til å ta initiativ og ansvar, og til å jobbe selvstendig.
Gode samarbeidsevner og evne til å koordinere andre.
Evne til å håndtere og organisere flere oppgaver parallelt.
Være løsningsorientert.
Evne til å skape orden og system.


Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø.
Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) ltr. 54-60 (459 700 - 510 100NOK per år).
God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode velferdsordninger.
Trening i arbeidstida.


Den elektroniske søknaden skal inneholde

Søknadsbrev med informasjon om motivasjon for stillingen, relevant faglig bakgrunn og erfaring.
CV.
Kopi av attester og vitnemål.
Referanser.
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i administrative/tekniske stillinger ved Universitetet i Oslo, som er elektronisk tilgjengelig på UiOs nettsider.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.