Tillbaka till listan

Samordnare jämställdhet

Datum: 2017-04-09
Plats: Lund
Arrangör: Lunds universitet
Typ: GenderJob

Samordnare jämställdhet

Arbetsuppgifter

• Samordna arbetet med jämställdhet, mångfald och likabehandling för studenterna inom universitetet
• Handlägga och följa upp ärenden som rör jämställdhet, mångfald och likabehandling för studenterna
• Aktivt arbeta för ökad samverkan mellan olika enheter och nivåer inom Lunds universitet i frågor som rör jämställdhet, mångfald och likabehandling för studenter
• Delta i och stötta utvecklingsarbete i linje med lagar och förordningar, nationella direktiv samt universitetets vision, mål och strategier
• Ta fram styrdokument och tillhörande stödmaterial inom området
• Genomföra utbildnings- och informationsinsatser till studenter och medarbetare
• Omvärldsbevakning, råd och stöd inom hela organisationen
• Delta på möten med ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling i egenskap av kvalificerad handläggare