Tillbaka till listan

Samordnare inom social hållbarhet med fokus jämställdhet

Datum: 2016-04-06
Plats: Kalmar
Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
Typ: GenderJob

Samordnare inom social hållbarhet med fokus jämställdhet

Länsstyrelsen har utarbetat en strategi för jämställdhetsarbetet i länet där du är ett stöd i det interna arbetet på alla enheter.

I tjänsten ingår även att arbeta med den del av det fjärde jämställdhetsmålet som avser kompetensstöd till länets kommuner gällande att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor på enheten.

Uppdraget innebär många kontakter på nationell och regional nivå. Du kommer att arbeta med länets kommuner och relevanta organisationer i olika nätverk som du leder och sammankallar. Du arrangerar konferenser och utbildningar. Du arbetar även strategiskt och mer övergripande inom området. I arbetet ingår också att inventera aktörernas behov och ge stöd i utvecklingsarbetet för att öka kvaliteten och kompetensen inom området. Du följer upp arbetet genom sammanställningar och rapporter.

Inom enheten för social hållbarhet strävar vi efter en flexibel organisation, vilket kan innebära att du även arbetar inom andra områden på enheten.