Tillbaka till listan

Samordnare för våld i nära relationer, vikariat

Datum: 2017-02-05
Plats: Eslöv
Arrangör: Eslövs kommun
Typ: GenderJob

Samordnare för våld i nära relationer, vikariat

Arbetet som Samordnare för det övergripande arbetet mot våld i nära relationer i Eslövs kommun, innebär att kvalitetssäkra arbetet som utförs av socialtjänsten. Samordnares huvudsakliga arbetsuppgift är att vara delaktig i alla våldsärende som kommer till kommunens kännedom, dels i form av att tillkalla till samråd samt vara delaktig i uppföljning av aktuella ärenden, dels genom att aktivt arbeta med att stödja handläggare i pågående ärenden. Det innebär även utveckling av stödet till målgruppen samt utveckling och fördjupat samarbete mellan interna och externa samarbetspartners som bland annat polis, Kriscentrum Mellersta Skåne, idéburna sektorn samt hälso- och sjukvården. Samordnaren kommer att ha ansvar för sammankallning till sammanhållen socialtjänst.

Samordnare har övergripande ansvar för implementeringen av fastställda rutiner samt uppföljning av handlingsplan och riktlinjer. Samordnaren är representant för Eslöv kommun på Kompetenscentrum i Malmö och finns även med i styrgruppen och forskarnätverket på Kompetenscentrum. Arbetet som Samordnare innebär också vissa resor inom Sverige. Samordnare ska verka som stöd för medarbetarna inom Eslövs kommun genom handledning och information för att på bästa sätt tillgodose målgruppens behov av insatser. Under 2017 kommer arbetet med att utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer vara i fokus.