Tillbaka till listan

Samordnare för arbete mot våld i nära relationer

Datum: 2018-11-18
Plats: Göteborg
Typ: -

Samordnare för arbete mot våld i nära relationer

SDF Angered har ett pågående arbete med att implementera stadsdelens lokala plan för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Då planen lägger vikt vid att utveckla ett våldsförebyggande arbete ingår även ett arbete mot genusrelaterat våld i bredare bemärkelse, så som t.ex. sexualiserade kränkningar utanför nära relationer och hatbrott mot HBTQ-personer.

Du kommer att ansvara för att implementera planen i stadsdelens olika verksamheter i syfte att utveckla och stärka stadsdelens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att implementera planen sker inom ramen för stadsdelens trygghetsarbete. Tjänsten är placerad inom enheten för Trygghetssamordning och uppdraget är stadsdelsövergripande. På enheten arbetar, förutom enhetschef, åtta medarbetare inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande området. Du arbetar självständigt men har gott stöd i dina kollegor.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha relevant högskoleutbildning exempelvis som socionom, beteendevetare, samhällsvetare eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du bör ha relevant erfarenhet inom projektutveckling/samordning och goda kunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi söker dig som är handlingskraftig, resultatinriktad och som trivs med att samverka med andra. Du har god kommunikativ förmåga, kan skapa engagemang och är van att möta grupper i rollen som samordnare eller mötesledare.

Övrig information

I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.