Tillbaka till listan

RFSL Ungdom söker projektledare till Pegasus

Datum: 2016-03-27
Plats: Stockholm
Arrangör: RFSL Ungdom
Typ: GenderJob

RFSL Ungdom söker projektledare till Pegasus

Befattning: Projektledare

Organisation: RFSL Ungdom

Arbetsort: Stockholm

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: 100%

Tillträde: Omgående

Lön: Enligt överenskommelse

Kontaktperson för frågor om tjänsten: Josephine Bladh, t f verksamhetschef, josephine@rfslungdom.se, 076-045 23 43
Facklig kontaktperson: Tone Alin, tone@rfslungdom.se, 073-600 54 76

Om tjänsten:
RFSL Ungdom är en av världens största och mest inflytelserika organisationer för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. RFSL Ungdom arbetar med att föra fram en bred bild av hur en hbtq-ungdom ser ut och är, i samhället, lokalt och inom förbundet. Nu söker vi ytterligare en medarbetare till vårt fantastiska kansli i Stockholm! Vi erbjuder en arbetsplats där vi hjälps åt, har roligt tillsammans och brinner för att förändra världen.

Tjänsten innebär att som en av två projektledare driva och leda RFSL Ungdoms projekt ”Pegasus – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer”. Projektets syfte är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan och välmåendet bland hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning. Projektet fyller dessutom en viktig roll i att synliggöra unga hbtq-personers erfarenheter av sex mot ersättning. Inom ramen för projektet har bland annat rapporten ”Sex för X” släppts. Projektet finansieras av Arvsfonden och går i maj in på sitt tredje projektår.

En central del av projektet är att chatta med unga via Pegasuschatten på vår hemsida www.pegasus.se. Hemsidan riktar sig till unga hbtq-personer med erfarenhet av sex mot ersättning och chatten har öppet två tillfällen i veckan. Här möter du unga i behov av stöd och information. Din roll innebär att lyssna, reflektera, stötta och att vid behov hänvisa vidare. Vårt förhållningssätt tar sin utgångspunkt i MI (motiverande samtal) och tar hänsyn till varje persons individuella önskemål och behov. Alla som sitter på chatten har tillgång till kontinuerlig handledning.

En annan central del av projektet är utbildning för yrkesgrupper som i sin verksamhet möter unga. Utbildningen syftar till att ge yrkesverksamma fördjupade kunskaper om både sex mot ersättning och unga hbtq-personers livsvillkor samt verktyg för ett bra bemötande. Utbildningarna bedrivs runt om i Sverige och i arbetet ingår därmed en del resor.

Utöver chattverksamheten och utbildningsinsatser ska Pegasus under 2016 bland annat vidareutveckla informationsmaterial, nätverka med relevanta aktörer och arrangera en nationell konferens.

Arbetsuppgifter:
• Leda och planera för att projektet når sina mål inom uppsatta budgetramar
• Ge stöd/info via chattverksamhet och mejl till unga hbtq-personer med erfarenhet av sex mot ersättning
• Vidareutveckla befintligt informationsmaterial, till exempel översätta flygblad till fler språk än svenska
• Genomföra utbildningar om sex mot ersättning, hälsa, normkritik och hbtq-kunskap för yrkesverksamma inom bland annat vård och omsorg, polis, socialtjänst och andra relevanta yrkesgrupper.
• Planera och genomföra en nationell konferens kring temat sex mot ersättning
• Nätverka med relevanta aktörer samt fungera som sakkunnig inom området
• Uppdatera hemsida, annonsbokning och andra praktiska uppgifter
• I nära samarbete med referensgrupper få input kring projektets stödverksamhet och övriga verksamhet
• Vara en del av RFSL Ungdoms förbundskansli

Krav för tjänsten:
RFSL Ungdoms principprogram slår fast hur RFSL Ungdom vill arbeta med frågor som rör exempelvis vård och hälsa, droger, diskriminering, hiv och asylpolitik. Vi utgår från att samhället präglas av heteronormativitet, att hetero- och cisnormen måste ifrågasättas samt att det är en självklar rättighet att få definiera sig själv. Vi är en queerfeministisk och antirasistisk organisation. Du kan läsa hela vårt principprogram här: http://wiki.rfslungdom.se/index.php/Principprogram

Förutom att du står bakom vårt principprogram behöver du ha:
• Kunskap om unga hbtq-personers livsvillkor
• Kunskaper i MI (motiverande samtal)
• Erfarenhet av att utbilda/processleda grupper
• Förståelse för den komplexitet som området sex mot ersättning innebär
• Erfarenhet av att arbeta utifrån normkritiska och intersektionella perspektiv. För RFSL Ungdom innebär detta att aktivt synliggöra och ifrågasätta maktstrukturer kopplat till normer. Vi ser att normer kring kön och sexualitet samverkar med normer kring exempelvis funktionalitet, ålder, hudfärg, livsåskådning och klass. Dessa normer påverkar människors position i livets alla arenor – till exempel i skolan, arbetslivet, familjen, hos kompisarna och inom föreningslivet.

Meriterande:
Dessa är inte krav men det kommer att underlätta arbetet:
• Kunskap om sex mot ersättning
• Erfarenhet av webbaserad stödverksamhet riktat till unga eller annat arbete med unga
• Erfarenhet av att projektledning
• Erfarenhet av att ta fram informationsmaterial i tryckt och i webbaserad form på flera olika språk
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hiv-/STI-prevention och/eller sexuell hälsa
• Kunskap om och erfarenhet av antirasism
• Relevant högskoleutbildning såsom socialt arbete, pedagogik eller sexologi

Personlighet:
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi tror att du känner igen dig i följande beskrivning:
• Kan leda dig själv och planera din egen tid
• Van att jobba tillsammans med andra
• Diplomatiskt och inlyssnande förhållningssätt
• Förståelse för din yrkesroll och en god förmåga att kunna skilja på arbete och fritid

Rekryteringsprocessen:
Ansökan görs på särskilt Word-formulär som du fyller i och skickar in via e-post till rekrytering@rfslungdom.se. Skriv ”Pegasus” i ämnesraden. Formuläret hittar du längst ner på denna sida. OBS! Ansökningar i annat format behandlas ej. Sista ansökningsdag är 27 mars 2016.

Formuläret kommer att anonymiseras för att sedan ställas mot tjänstebeskrivningen och kompetenskraven för tjänsten.

Ett första urval kommer därefter att göras. De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, det vill säga scenarion som handlar om uppgifter som projektledaren kommer att ha. Casen besvaras muntligen i samband med intervju. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 13 och 14.

Läs mer om oss här: http://www.rfslungdom.se och http://www.pegasus.se

Välkommen med din ansökan!