Tillbaka till listan

Religion, genus och sexualitet

Datum: 2017-10-24
Tid: 15:15-17:00
Plats: Malmö
Arrangör: Malmö Höskola
Typ: Seminar

Religion, genus och sexualitet

Seminariet presenterar tre olika ingångar till temat- sexualitet och genus i några olika religioner i världen, queera tolkningar av islam samt sex och samlevnadsundervisning i skola och lärarutbildning.

Erica Li Lundqvist, lektor i religionsvetenskap, talar om ”HBTeologi – Queera perspektiv på islam”.

Bodil Liljefors Persson, professsor i religionshistoria, talar om ”(S-)EXistentiella frågor – om Sex- och samlevnadsundervisning i religionskunskapsämnet i skola och i lärarutbildning”.

Erik Alvstad, lektor i religionsvetenskap, talar om ”Genus och kristendom, judendom och islam”.

Efter kortare föreläsningar öppnar vi upp för diskussion.