Tillbaka till listan

Regional utvecklingsstrateg social hållbarhet och jämställdhet

Datum: 2016-08-14
Plats: Gävle
Arrangör: Region Gävleborg
Typ: GenderJob

Regional utvecklingsstrateg social hållbarhet och jämställdhet

Arbetsuppgifter består till största delen av att vara ett kunskaps- och processtöd till organisationen i utvecklingsarbete inom jämställd regional tillväxt. I detta ingår framtagande och genomförande av handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Arbetet kräver samverkan med andra funktioner inom organisationen. Andra viktiga arbetsuppgifter är av att vara ett kunskaps- och processtöd vid hållbarhetsintegrering av verksamheter, vara sakkunnig i handläggningsprocess för inkomna regionala anslag samt delta i avdelningens arbete för jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg.